Ontvangst   -   Oorbellen   -   Armbanden   -   Kettingen   -   Ringen   -   Accessoires   -   Voorraadafbouw
FR  -  NL

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


Art. 1 Object en toepassingsgebied

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden omschrijven de rechten en plichten van de partijen in verband met de verkoop van producten, via de website https://opalynn.be, beschikbaar onder het adres Chemin de la Logette 9, B-1390 Biez. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de verkoop van producten die op de site worden aangeboden.
1.2 De algemene voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds de vennootschap Opalynn (BTW BE 0761.340.033), vertegenwoordigd door Marie Guenet, met maatschappelijke zetel te Chemin de la Logette 9, B-1390 Biez, in België, hierna genoemd als de « verkoper » en, aan de andere kant, de persoon die de site wil raadplegen en daar een aankoop wil doen, hierna de « klant » genoemd. De klant en de verkoper worden hierna gezamenlijk de « partijen » genoemd. Partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend zullen worden beheerst door de algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
1.3 Elke bestelling van een product dat op de site wordt aangeboden, vereist voorafgaand overleg en uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden door de klant, zonder echter dat deze aanvaarding afhankelijk is van een handgeschreven handtekening van de klant. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen die in België van kracht zijn met betrekking tot elektronische handtekeningen, kan de verkoper de bestelling van de klant met de voorgestelde middelen (zie artikel 2.3) beschouwen als een elektronische handtekening met de waarde van een handgeschreven handtekening met de contractuele gevolgen die hij veronderstelde.
1.4 De klant die een product op de site bestelt, moet volledige rechtsbevoegdheid hebben.
1.5 De verkoper behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen en zal de nieuwe versie via de site aan de gebruikers meedelen.

Art. 2 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het bedrijf Opalynn herhaalt zijn toewijding om het vertrouwen dat u erin stelt nauwgezet te respecteren en de wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven. Daarom heeft u als klant het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens die u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen per post op Chemin de la Logette 9, B-1390 Biez, via email op contact@opalynn.be.

Art. 3 Voorwaarden voor online aankoop

3.1 Productaankoopprijs : de prijs van de producten die op de site te koop worden aangeboden, wordt weergegeven in euro inclusief btw. Deze prijs is exclusief bezorgkosten voor rekening van de klant. Zelfs als de verkoper zijn prijzen wijzigt na de verkoop, worden de producten gefactureerd op basis van de prijs die van kracht is op het moment van validatie van de bestelling.
3.2 Bezorgkosten : bij de bestelling verbindt de klant zich ertoe om, naast de koopprijs van de bestelde producten, de bezorgkosten te betalen. Indien deze na de aankoop gewijzigd worden, zullen de kosten gefactureerd worden op basis van de prijzen die gelden op het moment van validatie van de bestelling. Ze worden niet terugbetaald indien de klant zijn bestelling retourneert in overeenstemming met zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties, in overeenstemming met respectievelijk artikelen 6 en 7 van deze algemene voorwaarden.
3.3 Om een bestelling te plaatsen, moet de klant het bestelformulier invullen dat beschikbaar is op de site, een email sturen naar contact@opalynn.be, waarmee hij de informatie moet meedelen die nodig is voor de transactie. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste informatie. Door zijn bestelling mee te delen, aanvaardt de klant al deze algemene voorwaarden en verbindt hij zich ertoe het volledige verschuldigde bedrag te betalen.
3.4 De door de verkoper geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de contractuele relaties tussen de partijen.
3.5 De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren of te annuleren in geval van een bestaand geschil met de klant, volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling of weigering van autorisatie voor betaling met een kredietcard van de Krediet van bankorganisaties . In dit geval kan de verantwoordelijkheid van de verkoper niet worden aangesproken.
3.6 De klant kan zijn bestelling annuleren zolang deze niet is verzonden. De bestelling wordt dan direct geannuleerd evenals het verzoek om betaling indien dit nog niet is gedaan. Als de betaling al door de verkoper is ontvangen, krijgt de klant de volledige aankoopprijs terugbetaald. Na levering van de aankoop kan de klant de bestelling niet meer annuleren, maar kan hij zijn herroepingsrecht uitoefenen (zie artikel 6).

Art. 4 Betalingsvoorwaarden

4.1 Betaling voor aankopen kan op verschillende manieren worden gedaan :
  • met een kredietcard zoals Visa, Mastercard of American Express
  • door Bancontact
  • door Paypal
4.2 De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie bij de uitgevende bank. Als de betaling is bevestigd, vindt de automatische incasso plaats volgens de voorwaarden die zijn overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven. Het(de) bestelde product(en) blijven het exclusieve eigendom van de verkoper zolang de betaling niet is ontvangen.
4.3 Verantwoordelijkheid : in geval van overlast of schade door het gebruik van het internetnetwerk (oa computervirus) kan de verantwoordelijkheid van de verkoper niet worden aangesproken.

Art. 5 Verzending en levertijden

5.1 De verkoper is verantwoordelijk voor de levering van het(de) product(en) waarop de transactie betrekking heeft, waar dan ook in België. De verkoper zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de bestelling binnen enkele dagen na validatie van de bestelling wordt verzonden naar het door de klant opgegeven adres. Deze komt waarschijnlijk op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur op het door de klant opgegeven adres. Het pakket wordt afgeleverd bij de ontvanger of bij een andere persoon die aanwezig is op het aangegeven adres. Bij afwezigheid wordt een bericht achtergelaten in de brievenbus met de te volgen procedure. De klant zal zijn pakket moeten afhalen of contact moeten opnemen met de bezorger om een nieuwe manier van ontvangst van het pakket af te spreken. Als de klant geen nieuwe levering organiseert binnen 2 weken na de eerste aanbieding van de bestelling, of als hij afwezig is tijdens deze nieuwe levering, wordt de bestelling automatisch teruggestuurd naar de verkoper, wat mogelijke extra leveringskosten met zich meebrengt die door de klant moeten worden betaald.
5.2 Elke levering wordt geacht te zijn verricht bij ontvangst van het product door de klant, waarbij de risico's automatisch aan de klant worden overgedragen. Het ontvangstbewijs wordt door de bezorger gemaakt.
5.3 Bij ontvangst van zijn pakket moet de klant de kwaliteit van zijn aankoop controleren en heeft hij het recht om klachten in te dienen op grond van zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties, in overeenstemming met respectievelijk artikelen 6 en 7 van deze algemene voorwaarden. Hij mag het pakket ook weigeren als het duidelijk lijkt te zijn geopend of als het duidelijke tekenen van bederf vertoont als gevolg van onjuiste behandeling tijdens de levering. In dit tweede geval moeten klachten binnen drie werkdagen na levering van het pakket aan de verkoper worden gemeld.

Art. 6. Herroepingsrecht en retourvoorwaarden

6.1 Retourzendingen naar de verkoper geschieden op het volgende adres Chemin de la Logette 9, B-1390 Biez. De klant kan kiezen voor de bezorgmethode van zijn keuze, wetende dat de kosten en risico's verbonden aan het retourneren van het pakket zijn verantwoordelijkheid zijn en het bewijs van verzending moet bewaren.
6.2 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, verbindt de verkoper zich ertoe om, na controle van de geretourneerde artikelen, een aankooporder uit te geven voor het bedrag van de geretourneerde artikelen dat 3 maanden geldig is vanaf de datum van ontvangst.

Art. 7 Wettelijke garantie

7.1 Op voorwaarde dat de klant de kwaliteit van de consument heeft en dat het product in kwestie een consumptiegoed is, geniet de klant voor een periode van twee jaar van de wettelijke garantie van conformiteit op de geleverde producten, in overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving vanaf levering. Elk defect dat binnen 6 maanden vanaf de datum van levering wordt opgemerkt, wordt verondersteld vanaf het begin te bestaan. Na deze periode van 6 maanden kan de verkoper, indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, het feit betwisten dat het gebrek aan overeenstemming al bestond toen het product werd geleverd. Indien aan de voorwaarden van de garantie is voldaan, kan de klant de vervanging van het betreffende artikel eisen, zonder extra kosten, en binnen een redelijke termijn en binnen de grenzen van de beschikbaarheid van gelijkaardige artikelen, of de terugbetaling van de koopprijs. De verkoper behoudt zich het recht voor om de omruiling of terugbetaling van het artikel onder garantie te weigeren als blijkt dat het artikel niet correct is gebruikt volgens de gebruiksinstructies of het onderwerp is geweest van misbruik door de klant.
7.2 In afwijking van het herroepingsrecht (zie artikel 6), vergoedt de verkoper de klant de kosten van het retourneren van het artikel, waarvoor de klant een beroep heeft gedaan op de wettelijke garantie, op voorwaarde dat dit wordt uitgevoerd door de bezorger dat de verkoper heeft gekozen en dat het voorwerp kan zijn van een omruiling of een terugbetaling (zie artikel 7.1). Bij omruiling komt ook de levering voor rekening van de verkoper.

Art. 8 Geschillen

8.1 Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement BTW BE 0761.340.033 bevoegd indien op voorhand geen minnelijke oplossing werd gevonden.
8.2 Mededelingen tussen de twee partijen die door de verkoper worden bewaard, zullen worden beschouwd als bewijs waarmee rekening kan worden gehouden.
8.3 Deze algemene voorwaarden vormen een contractueel geheel tussen beide partijen. We stellen alles in het werk om ze bij te werken in overeenstemming met de Belgische wetswijzigingen die een impact op hen kunnen hebben. Het komt echter voor dat sommige van de artikelen ervan ongeldig kunnen worden verklaard op grond van een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank. De overige bepalingen behouden echter al hun kracht en bereik.
Deze site gebruikt cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking en om uw gebruikerservaring te verbeteren.    [OK]